FunAlliance.com
  
Chinese Tea -  

item 11~20 of 26
Previous 1 2 3 Next

 

  Ginseng Oolong   Dragon Ball
          (Ren Shen Wu Long)  Kam's Pick            (Long Zhu)  Kam's Pick 
click 4 item page
Class Oolong
Aroma High
Flavor Staying
Pleasure High
click 4 item page
Class Flower
Aroma Medium
Flavor Medium
Pleasure High

  Longevity Eyebrow KING   Yu Lan Flower Lone Bush
          (Shou Mei)              (Dan Chung -Yu Lan)   
click 4 item page
Class White
Aroma Medium
Flavor High
Pleasure High
click 4 item page
Class Oolong
Aroma V. High
Flavor Heavy
Pleasure High

  Honey Orchid Lone Bush   Yellow Branch Lone Bush
          (Dan Chung - Mi Lan)              (Dan Chung - Wang Ji Shang)   
click 4 item page
Class Oolong
Aroma V. High
Flavor High
Pleasure High
click 4 item page
Class Oolong
Aroma Medium
Flavor Heavy
Pleasure Medium

  Osmanthus Lone Bush   Oolong SPECIAL
          (Dan Chung - Kwai Hua Shang)              (Wu Long)   
click 4 item page
Class Oolong
Aroma Medium
Flavor Strong
Pleasure Fair
click 4 item page
Class Oolong
Aroma Low
Flavor Medium
Pleasure Medium

  Spring Snail   Fur Tip
          (Bi Luo Chun)              (Mao Jian)   
click 4 item page
Class Green
Aroma Medium
Flavor Medium
Pleasure Medium
click 4 item page
Class Green
Aroma Medium
Flavor Medium
Pleasure Fair

Previous 1 2 3 Next
item 11~20 of 26

 
 
 

 

 Tea -  home | site map | Our Newsletter
yixing teapots | chinese tea | gaiwan | cup | accessory | miniature | art 
   
The FunAlliance. All rights reserved.